Üyelik Girişi
SPONSOR

Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret85811

İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız... Mutlulukla dolun...

Çiğdem Mahallesinde Yaşam Engel Tanımaz!

Ankara Kalkınma Ajansına Çiğdem Eğitim,Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından sunulan ve Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'nin ortak olduğu Çiğdem Mahallesinde Yaşam Engel Tanımaz! adlı TR51/16/SOS/0008  numaralı proje kabul edildi. 

Projenin Amaçları
Genel Amaçlar: Çiğdem Mahallesindeki engelli vatandaşların eşit vatandaşlık ilkeleri temelinde toplumsal yaşama katılımlarına ve bu konuda hak temelli bir bakışın geliştirilmesine katkı sağlamak. Projenin Amaçları

Özel Amaçlar: Dernek etkinliklerimize engelli mahalle sakinlerinin katılımını artırmak, engellilerin sosyal ve kültürel hizmetlere katılımın önündeki engelleri hedef kitlenin katılımı ile belirleyerek bu konuda toplumsal duyarlılığa ve değişime katkı vermek.

Projemizin özel amacı : 1. Çiğdem Mahallesinde engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak toplumsal yaşama katılmaları önünde bariyer oluşturan önyargıları, kültürel ve tutumsal engelleri azaltmak.
2. Engellilerin mahalle ölçeğinde karşılaştığı fiziksel engellere dikkat çekmek, fiziksel engellerin azaltılarak kent yaşamında sosyal ve kültürel hizmetlere engelsiz erişime katkı vermek. Çözüm modelimizin yenilikçi yönü mahallede mevcut gönüllü yapının (ÇİĞDEMİM Derneği) sağladığı sosyal dayanışma temelleri üzerine kurulmasıdır. Ülke içi ve yurtdışında bu kapsamda mahalle ölçeğinde benzer bir çözüme rastlanmamıştır. Kent yaşamında engelliliğe dair mahalle ölçeğinde yakın çevrede sunulan hizmetlere engellilerin erişimini teşvik etmek yanında kent olanaklarının sunduğu diğer sosyal ve kültürel hizmetlere erişimin önündeki fiziksel ve tutumsal engellere farkındalık için projemiz iyi bir örnek olacaktır.

Ortak(lar) - ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ Hedef Grup(lar) / Müşteri (ler)

Hedef Grup Çiğdem Mahallesinin tüm engelli sakinleridir. Proje faaliyetleri çerçevesinde Hedef Gruptan: - 2 grup halinde verilecek güçlendirme programına 35 engelli (katılması uygun olmayan bireylerin yakınlarından kısıtlı bir oranda katılımcı olabilir) 5 engelsiz olmak üzere 40 kişinin, - Engelsiz Çiğdem Topluluğuna en az 10 kişinin, - Engellilere özgü Sanatsal eğitim faaliyetine 12 kişinin, - Kültürel etkinliklere 20 kişinin, -Kent içi ve kent dışı geziye 20 kişinin, katılması hedeflenmiştir. Ayrıca Çiğdemim'in genel katılıma açık tüm hobi/eğitsel amaçlı kurs ve faaliyetleri için %10 engelli kontenjanı gözetilecek, ücretsiz katılım, olanaklar dahilinde "betimleme, işaret dili desteği vb" teşvik edici yöntemler uygulanacaktır.

Nihai Yararlanıcı(lar) Çiğdem Mahallesinin engelli sakinlerinin yakınları, Engelsiz Çiğdem Topluluğunun engelli olmayan üyeleri, Mahalleye hizmet veren yerel yönetim, aile sağlığı merkezi, okullar, kamu kurumlarının yönetici ve çalışanları Mahallede hizmet veren kuaför, alışveriş, yeme-içme sektörü 4 / 50 EK H-3.1 Nihai Yararlanıcı(lar) vb esnaf ve çalışanları, Site ve apartman yönetimleri ile çalışanları, ÇİĞDEMİM Derneği üyeleri, Çiğdem Mahallesi sakinleri, Engelli Dernekleri, Diğer Mahalle ve Semt Dernekleri, Engellilikle ilgili çalışmalar yapan akademisyenler (sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, mimarlar, şehir plancıları vb.)

Beklenen Sonuç(lar) Engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak toplumsal yaşama katılmaları önünde bariyer oluşturan önyargı, kültürel ve tutumsal engellerin azaltılması ile ilgili olarak:

1. Engelliliğe dair farkındalık mahalle sakinleri arasında arttı.
2. Engelliler ve yakınları haklarını biliyor ve mahalledeki yerel platform üzerinden ortak hareket edebiliyor
3. Hizmet sunumunda engellileri eşit konuma getirecek örnek uygulamalar gerçekleştirildi.
4. Diğer bireyler engellilerin toplumun bir parçası olduğunun, engellilere fırsat tanındığında neler yapabileceklerinin farkında, mahalle sakinleri arasında sosyal uyum ve sosyal dayanışmaya katkı verildi.
Engelsiz Erişim ile ilgili olarak :
1. Binaların mekansal erişim kısıtları konusunda farkındalık yaratıldı.
2. Yolların ve açık kamusal mekanların Engelli Ulaşımına uygun olmadığına dikkat çekildi.

Temel Faaliyet(ler)
1.Proje Yönetimi: Hazırlık ve izleme değerlendirme faaliyetleri.
2. Kültürel ve Tutumsal engellerin azaltılması: Farkındalık faaliyetleri, Engelsiz Çiğdem Topluluğu kurulması ve Fotoğraf Atölyesi.
3.Engelsiz Erişim: Bina yöneticilerine yönelik farkındalık faaliyetleri ile yollar ve kamusal mekanlarda erişilebilirliğin hedef kitle katılımı ile raporlanması.
4. Proje kapanışı.
DERNEK ÜYELİĞİ