Üyelik Girişi
SPONSOR

Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret87131

İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız... Mutlulukla dolun...

Projeler

HİBE PROJELERİMİZ

Fotoğraf


Down Sendromlu Gençler Avrupa Yolunda... PROJEMİZ KABUL EDİLDİ...

BAŞARI... BAŞARI... BAŞARI...

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'mizin 
2016-1-TR01-KA105-033610 proje numaralı "Down Sendromlu Gençler Avrupa Yolunda" isimli Avrupa Gönüllülük Hizmeti projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projemiz ile 38,022.00 Avro hibe almaya hak kazandık.

Proje ortaklarımız:
1) Association Focus-European center for development (Bulgaristan)
2) Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portekiz)

DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA YOLUNDA projesi ile Down Sendromlu gençlerin bağımsız yaşam becerileri geliştirmelerine, toplumsal yaşama katılımlarına, gönüllülük bilinci geliştirmelerine, farklı öğrenme deneyimleri kazanmalarına, üretken, saygın, değerli ve eşit birer AB vatandaşı olmalarına katkıda bulunmak için AGH'den yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

AGH faaliyeti iki ülke ortaklığında gerçekleştirilecektir. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği koordinatör ve gönderici kuruluştur. Bulgaristan'ın Pazarcık ilinde bulunan Association Focus-European Center for Development, Portekiz Barcelos'den Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (A.I.A.M) ev sahibi kuruluştur. Bulgaristan'a 8, Portekiz'e 5 hareketlilik faaliyeti düzenlenecektir.

Her aktiviteye iki down sendromlu genç ve iki refakatçisi katılacaktır. Böylece toplamda 26 down sendromlu genç 26 refakatçi beraberinde AGH'den yararlanmış olacaktır.

Gönüllülerimizin yer alacağı çalışma alanlarının belirlenmesinde temel çıkış noktamız gönüllülerimizin yetenek ve becerilerinin farkına varıp geliştirebilecekleri, zevk alarak katılacakları, esnek çalışma saatlerine olanak sağlayan bir planlama yapılması olmuştur.
Bu konuda görüş birliğine varıldıktan sonra her iki kuruluş ta gönüllülerimizin yer alacağı çalışmalar için bir faaliyet planı önermişlerdir.

14 günlük faaliyet süresinde Bulgaristan'a ve Portekize gidecek gönüllülerimiz aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştireceklerdir:

Bilgisayarla çalışmayı öğrenme, farklı workshoplar düzenlemeyi öğrenme (Origami, renkli kağıt, yemek pişirme (Yerel yemekler), bebek yapımı). Ayrıca Bulgarca ve Portekizce dil dersleri alacaklardır. Her Pazartesi yapılacak ofis toplantısına katılacaklardır. Haftada iki kez mentorleri ile buluşacaklar ve dış mekanda spor aktivitelerinde bulunacaklardır. Tarihi ve kültürel geziler de program kapsamındadır. Bu faaliyetlerde grup liderlerine ya da eğitimcilere asistanlık yapacaklar, aynı zamanda katılımcı olacaklardır.

Gönüllülerimiz engelli olan veya olmayan başka gönüllülerle bir arada çalışacaklardır. Bu farklılıklara karşı hoşgörü geliştirme, farklı kültürler tanıma, eşitlik ve daha kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratılması bakımından önemli görülmektedir.Çiğdem Mahallesinde Yaşam Engel Tanımaz!

Ankara Kalkınma Ajansına Çiğdem Eğitim,Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından sunulan ve Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'nin ortak olduğu Çiğdem Mahallesinde Yaşam Engel Tanımaz! adlı TR51/16/SOS/0008  numaralı proje kabul edildi. 

Projenin Amaçları 
Genel Amaçlar: Çiğdem Mahallesindeki engelli vatandaşların eşit vatandaşlık ilkeleri temelinde toplumsal yaşama katılımlarına ve bu konuda hak temelli bir bakışın geliştirilmesine katkı sağlamak. Projenin Amaçları 

Özel Amaçlar: Dernek etkinliklerimize engelli mahalle sakinlerinin katılımını artırmak, engellilerin sosyal ve kültürel hizmetlere katılımın önündeki engelleri hedef kitlenin katılımı ile belirleyerek bu konuda toplumsal duyarlılığa ve değişime katkı vermek. 

Projemizin özel amacı : 1. Çiğdem Mahallesinde engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak toplumsal yaşama katılmaları önünde bariyer oluşturan önyargıları, kültürel ve tutumsal engelleri azaltmak. 
2. Engellilerin mahalle ölçeğinde karşılaştığı fiziksel engellere dikkat çekmek, fiziksel engellerin azaltılarak kent yaşamında sosyal ve kültürel hizmetlere engelsiz erişime katkı vermek. Çözüm modelimizin yenilikçi yönü mahallede mevcut gönüllü yapının (ÇİĞDEMİM Derneği) sağladığı sosyal dayanışma temelleri üzerine kurulmasıdır. Ülke içi ve yurtdışında bu kapsamda mahalle ölçeğinde benzer bir çözüme rastlanmamıştır. Kent yaşamında engelliliğe dair mahalle ölçeğinde yakın çevrede sunulan hizmetlere engellilerin erişimini teşvik etmek yanında kent olanaklarının sunduğu diğer sosyal ve kültürel hizmetlere erişimin önündeki fiziksel ve tutumsal engellere farkındalık için projemiz iyi bir örnek olacaktır. 

Ortak(lar) - ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ Hedef Grup(lar) / Müşteri (ler) 

Hedef Grup Çiğdem Mahallesinin tüm engelli sakinleridir. Proje faaliyetleri çerçevesinde Hedef Gruptan: - 2 grup halinde verilecek güçlendirme programına 35 engelli (katılması uygun olmayan bireylerin yakınlarından kısıtlı bir oranda katılımcı olabilir) 5 engelsiz olmak üzere 40 kişinin, - Engelsiz Çiğdem Topluluğuna en az 10 kişinin, - Engellilere özgü Sanatsal eğitim faaliyetine 12 kişinin, - Kültürel etkinliklere 20 kişinin, -Kent içi ve kent dışı geziye 20 kişinin, katılması hedeflenmiştir. Ayrıca Çiğdemim'in genel katılıma açık tüm hobi/eğitsel amaçlı kurs ve faaliyetleri için %10 engelli kontenjanı gözetilecek, ücretsiz katılım, olanaklar dahilinde "betimleme, işaret dili desteği vb" teşvik edici yöntemler uygulanacaktır. 

Nihai Yararlanıcı(lar) Çiğdem Mahallesinin engelli sakinlerinin yakınları, Engelsiz Çiğdem Topluluğunun engelli olmayan üyeleri, Mahalleye hizmet veren yerel yönetim, aile sağlığı merkezi, okullar, kamu kurumlarının yönetici ve çalışanları Mahallede hizmet veren kuaför, alışveriş, yeme-içme sektörü 4 / 50 EK H-3.1 Nihai Yararlanıcı(lar) vb esnaf ve çalışanları, Site ve apartman yönetimleri ile çalışanları, ÇİĞDEMİM Derneği üyeleri, Çiğdem Mahallesi sakinleri, Engelli Dernekleri, Diğer Mahalle ve Semt Dernekleri, Engellilikle ilgili çalışmalar yapan akademisyenler (sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, mimarlar, şehir plancıları vb.) 

Beklenen Sonuç(lar) Engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak toplumsal yaşama katılmaları önünde bariyer oluşturan önyargı, kültürel ve tutumsal engellerin azaltılması ile ilgili olarak: 

1. Engelliliğe dair farkındalık mahalle sakinleri arasında arttı. 
2. Engelliler ve yakınları haklarını biliyor ve mahalledeki yerel platform üzerinden ortak hareket edebiliyor 
3. Hizmet sunumunda engellileri eşit konuma getirecek örnek uygulamalar gerçekleştirildi.
4. Diğer bireyler engellilerin toplumun bir parçası olduğunun, engellilere fırsat tanındığında neler yapabileceklerinin farkında, mahalle sakinleri arasında sosyal uyum ve sosyal dayanışmaya katkı verildi. 
Engelsiz Erişim ile ilgili olarak : 
1. Binaların mekansal erişim kısıtları konusunda farkındalık yaratıldı. 
2. Yolların ve açık kamusal mekanların Engelli Ulaşımına uygun olmadığına dikkat çekildi. 

Temel Faaliyet(ler) 
1.Proje Yönetimi: Hazırlık ve izleme değerlendirme faaliyetleri. 
2. Kültürel ve Tutumsal engellerin azaltılması: Farkındalık faaliyetleri, Engelsiz Çiğdem Topluluğu kurulması ve Fotoğraf Atölyesi. 
3.Engelsiz Erişim: Bina yöneticilerine yönelik farkındalık faaliyetleri ile yollar ve kamusal mekanlarda erişilebilirliğin hedef kitle katılımı ile raporlanması. 
4. Proje kapanışı. • Ortağı olduğumuz "YURTTTAŞIM SORUMLULUKLARIMIN FARKINDAYIM" isimli proje Yaşam Boyu Eğitim Derneği tarafından hazırlanmış ve MFİB tarafından kabul edilmiş bir DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ Projesidir. 

  TR2009/0136.01-02/287  Koordinatör:
  • Yaşam Boyu Eğitim Derneği

  Ortak Kuruluşlar:
  1. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği 
  2. Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği 
  3. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi


  Projemizin hedefleri:

  • Okullar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları veliler ve üniversiteler arasında demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında işbirliğinin ve diyalogunun desteklemesi
  • Demokratik bir çevrede insan haklarına saygı gösteren, sorumluluklarının bilincinde olan ve haklarını kullanan etkili bir vatandaş haline gelebilmeyi destekleyecek aktiviteler düzenlenmesi,
  • Demokrasi ve insan hakları ile ilgili web tabanlı (e-eğitim) sistemler oluşturulması
  • Öğrencileri, akranlarını, öğretmenleri, aileleri ve diğer çalışanları demokratik vatandaşlık ve insan hakları konusunda eğitilmesi
  • Okullarda eğitsel ve sosyal kulüplerin etkinliğini artırılması,
  • Özellikle eğitim alanında insan hakları hassasiyetini arttırmak
  • Farklılıklara saygıyı ve hoş görüyü destekleyecek ortamlar sağlanması,
  • Hakların ve sorumlukların öğrenilmesi ve kullanılmasını cesaretlendiren aktivitelerin organize edilmesi
  • PROJE SAYFASINA GİT...

 

 • DOĞADA SANATLA ENGELLERİ AŞALIM isimli, Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IDP) kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimine YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ tarafından 23.07.2012 sunulan bu projede ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ ve ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER FEDERASYONU ortak olarak yer almıştır. Toplam Bütçe 105,000 Avroolup talep edilen tutar 94,500 Avrodur.

 

 • YURTTAŞIM SORUMLULUKLARIMIN FARKINDAYIM, isimli Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Hibe çağrısı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimine YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ tarafından 23.07.2012 sunulan bu projede ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ, HASANAOĞLAN ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ve ULUSLARASI ENGELLİLER EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ ortak olarak yer almıştır. Toplam Bütçe 105,000 Avro olup talep edilen tutar 94,500 Avrodur.

 Projenin TürüEngellilerin Psiko-Sosyal ve Tıbbi Rehabilitasyonu

Projenin Süresi

12 ay

Projenin Hedefleri

-Zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşama uyumları ve günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için beceri kazanabilecekleri bağımsız yaşam atölyesinin kurularak uygulama alanı kazandırılması,

- Zihinsel engelli çocuk ve gençlere bağımsız yaşam becerileri  eğitimlerinin verilmesi

- Zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve gençlerin  aile bireyi olan 200 kişiye  1- Günlük Bakım Eğitimi, 2- Kişisel Bakım Eğitimi, 3-Empati ve İletişim Eğitimi  4- Zorluklarla başetme ve Problem Çözme, 5- Engelli hakları ve yasal uygulamalar  konusunda  üçer günlük eğitimler  verilerek  psiko sosyal destek sağlanması,

- Zihinsel engelli çocuk ve gençler ile  aile bireylerine  iki ayda bir  olmak üzere toplam 6  adet Engelli Motivasyon Atölyeleri düzenlenmesi ve özsaygı ve kendine güvenin arttırılması, moral ve motivasyonlarının güçlendirilmesi, tükenmişlik sendromu yaşamalarının önlenmesi,

- Engelli bireyleri olan aileler arası bağlar oluşturmak ve engelli kişilerin karşılaşabileceği toplumsal dışlanmayla mücadele edilmesi konusunda bilinç oluşturulması,  ayda bir aile sohbet bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapılması

-Zihinsel  engelli ve engeli olmayan çocuk ve gençler ve ailelerinin katıldığı  kültürel / sanatsal / sportif faaliyetler düzenlenerek sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması

 

 

 

Ortak(lar)

Çaycuma Özel Eğitim ve Rehberliğe Muhtaç Çocukları Koruma Derneği

Çaycuma Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

Hedef Grup(lar)[1]Zonguldak ilindeki  zihinsel engelli 50 genç, anne babaları ve kardeşleri

 

Beklenen Sonuçlar

-Zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşama uyumları ve günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için beceri kazanabilecekleri bağımsız yaşam atölyesinin kuruldu.

- 50 zihinsel engelli çocuk ve gence bağımsız yaşam becerileri  eğitimleri verildi.

- Zihinsel   engelli çocuk ve gençlerin  aile bireyi olan 200 kişiye  1- Günlük Bakım Eğitimi, 2- Kişisel Bakım Eğitimi, 3-Empati ve İletişim Eğitimi  4- Zorluklarla baş etme ve Problem Çözme, 5- Engelli hakları ve yasal uygulamalar  konusunda  üçer günlük eğitimler  verilerek  psiko sosyal destek sağlandı.

- Zihinsel engelli çocuk ve gençler ile  aile bireylerine  iki ayda bir  olmak üzere toplam 6  adet Engelli Motivasyon Atölyeleri düzenlenerek ve özsaygı ve kendine güvenin arttırıldı, moral ve motivasyonlarının güçlendirildi, tükenmişlik sendromu yaşamalarının önlendi.

- Engelli bireyleri olan aileler ile  ayda bir aile sohbet bilgi ve deneyim paylaşımları  yapılarak aileler  arası bağlar kuvvetlendirildi ve engelli kişilerin karşılaşabileceği toplumsal dışlanmayla mücadele edilmesi konusunda bilinç oluşturuldu.

-Zihinsel  engelli çocuk ve gençler ve ailelerinin bir engeli olmayan çocuk genç ve ailelerle katıldığı  kültürel / sanatsal / sportif faaliyetler düzenlenerek sosyal yaşama aktif katılım ve toplumsal farkındalık sağlandı.

 

 

 

Temel Faaliyetler

1. Faaliyet: Proje ekibinin oluşturulması,

2. Faaliyet: Proje tanınırlık materyallerinin tasarlanması,

3. Faaliyet: Bağımsız yaşam atölyesinin kurulması

4. Faaliyet: Eğitimlere katılacak yararlanıcıların seçilmesi,

5. Faaliyet:  Mevcut durum analizinin yapılması, ön testin uygulanması

6. Faaliyet:  Aile Eğitim Kitlerinin Hazırlanması

7.  Faaliyet:  Bağımsız yaşam becerileri  eğitimlerinin verilmesi

8. Faaliyet: Engelli Motivasyon Atölyeleri düzenlenmesi

9. Faaliyet: Aile sohbet bilgi ve deneyim paylaşım günlerinin düzenlenmesi

10. Faaliyet: Kültürel / sanatsal / sportif faaliyetler düzenlenerek

11. Faaliyet:  Proje bilinirliğinin artırılması ve sonuçların yaygınlaştırılması,

12. Faaliyet:  Proje Çalışmalarının Engelli STÖ’lerine ve Topluma Etkilerinin Araştırılması,

13. Faaliyet: Değerlendirme Toplantıları, Kapanış Toplantısı

14. Faaliyet: Proje kitabının bastırılması; 

15. Faaliyet: Final Raporunun sunulması • BEN DE VARIM isimli , Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IDP) kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimine YEŞEREN DÜŞLER TÜM ENGELLİLER VE ENGELLİ AİLELERİ KORUMA DAYANIŞMA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ tarafından 23.07.2012 sunulan bu projede ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ ortak olarak yer almıştır.Toplam Bütçe 110,000 Avro olup talep edilen tutar 99,000 Avrodur.

 

 • DERNEĞİMİZİN ENGELLİLERE E-TİCARET KONULU 87.500 TL bütçeli İŞKUR Projesi kabul edilmiştir. Derneğimiz adına ilk Youth In Action (Gençlik) Projesini yazan Mehmet Altay öğretmenimize teşekkür ederiz.  

 

 • Nisan 2012 de kurmuş olmamıza rağmen "ENGELLİLERE E-TİCARET EĞİTİMİ" adlı projeyi yazan ve 87.500 TL fon almamızı sağlayan MUTLU BİREY - Happy Kids www.mutlubirey.net çalışanlarına teşekkür ederiz.